LKS94 Lietuvos koordinačių sistema

Šios koordinačių sistemos sutrumpintas pavadinimas – LKS 94. Naujosios Lietuvos geodezinių koordinačių sistemos pagrindas yra GRS 80 elipsoidas. Naujoje LKS 94 koordinačių sistemoje kartografuoti turi būti naudojama konforminė skersinė cilindrinė Merkatoriaus projekcija, kai cilindras kerta elipsoidą, t. y. elipsinės formos cilindro, į kurį projektuojamas elipsoidas, skersmuo yra mažesnis už elipsoido skersmenį. Cilindras nupjauna elipsoido juostą, simetriškai išsidėsčiusią ašinio zonos meridiano atžvilgiu. Nulinių projekcijos deformacijų linijos (linijos, kuriose pro­jekcijos mastelis lygus vienetui) sutampa su elipsoido ir cilindro susikirtimo linijomis ir projekcijoje vaiz­duojamos lygiagrečiai su ašiniu meridianu vienodai nuo jo į abi puses nutolusiomis tiesėmis. Dėl to ties aši­niu meridianu ir abipus jo iki nulinių deformacijų linijų projekcijos mastelis m < 1. Ties ašiniu meridianu jis yra mažiausias.

This entry was posted in Geodeziniai matavimai and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.